top of page
מודל חדשני משולב של מלון וסביבה
רשת מלונות

עסקי

טרנספורמציה דיגיטלית

קמעונאות ומסחר

פיתוח פתרונות חדשניים ללקוחות במלון, בדרך אליו ובסביבתו. חלקם הובילו ליוזמות עסקיות חדשניות לרשת המלונות וליוזמות של שיתופי פעולה עם גופים נוספים. הפרויקט הוביל לשינוי בתרחישי שירות מרכזיים במלונות והתאמות בשגרות העבודה, כמו: תהליכי ההזמנה הדיגיטליים, תהליך צ'ק-אין חדש ומיצוב המלון בתור HUB אורבני בסביבתו הפיזית.

האתגר

רשת המלונות מצויה בשוק תחרותי ומרובה שחקנים. מתחרים מסורתיים ומודלים חדשים של אירוח ופנאי הפכו לגורמים משבשים בעולם התיירות וחייבו את רשת המלונות לערער את התפיסה המסורתית של חווית הלקוחות במלון ובסביבתו. ולחפש הזדמנויות להצעות ערך חדשות ומשמעותיות ללקוחותיהם.

הפרויקט

הובלנו עם קבוצת ההנהלה של הרשת תהליך אמפתיה והתנסות אישית של כניסה לנעלי הלקוח, תהליך שסייע להם לאתר את נקודות הכאב ואזורי ההזדמנות לאורך מסע הלקוח. המחקר כלל למידה ובחינה של מוצרים, מקומות ושירותים אנלוגיים המציעים את חווית משתמש הייחודית. תהליך האמפתיה, יחד עם מחקר אתנוגרפי מעמיק, הובילה אותנו לשנות את נקודת המבט על הלקוח להקטין נקודות חיכוך ולאתר נקודות חדשות לחלוטין לפתרונות חדשניים במלון, בדרך אליו ובסביבתו.

התוצאה

התהליך הייחודים יצר עושר גדול של פתרונות. חלק מהפתרונות הובילו ליוזמות עסקיות חדשניות לרשת המלונות וליוזמות של שיתופי פעולה עם גופים נוספים.

פרויקטים שעשויים לעניין אותך

bottom of page