top of page
הדור הבא של מערכות מידע ארגוני (BI)
חברת מידע ניהולי ואנליזה

עסקי

טכנולוגיה

הדור הבא של מערכת ה-BI, נולד מתוך הבנה מעמיקה של השונות בין המשתמשים ויצר שכבה חדשה של בינה מלאכותית (AI). שכבת ה-AI החדשה חשפה עולם חדש של מידע על יוזמות אנליטיות ושל תמיכה בהחלטות. נוצרו ערכים יייחודיים חדשים הן להנהלה והן לרמה התפעולית, ללא צורך בתיווך מתמשך של אנליסטים ואנשי מערכות מידע.

האתגר

חברה מובילה בתחום ה BI (בינה עסקית) ביקשה לפתח את הדור הבא של חבילת הפתרונות שלה. החברה עמדה בפני האתגר של שוק תחרותי מאוד, עם שחקני ענק גלובליים ועם מוצרים ברמת בבידול נמוך. התחום הזה נחשב למקצועי ביותר והלקוחות כוללים בעיקר אנליסטים ואנשי מערכות מידע. המטרה העיקרית של הפרויקט הייתה לאפיין את הדור הבא של חבילת הפתרונות של החברה באופן שיצרו יתרון תחרותי ובידול מול המתחרים.

הפרויקט

מתוך מחקר מקיף של הלקוחות והמשתמשים השונים, מצאנו בעלי עניין ומשתמשים פוטנציאליים שלא מקבלים מענה במוצרים הקיימים בשוק, משתמשים שלא היו ברורים מאליהם... הבנו את הסיבות מאחורי הדמיון בהיצע בשוק ואת הכוחות המניעים בתהליך קבלת ההחלטות של הלקוח. מיפינו את תהליכי זרימת המידע הארגוני המעובד שהדגישו אזורי הזדמנויות חדשים, צרכים ושחקנים שעבורם ניתן ליצור ערך מוסף מהימן מהותי ורלוונטי. המחקר הגלובלי נערך על ידי צוות חוקרי Whiteboard, יחד עם צוות ניהול המוצר של החברה.

התוצאה

עיצבנו מודלים וגישות ייחודיים למשתמשים פוטנציאליים חדשים. אפיינו שכבה חדשה של בינה מלאכותית (AI) שאפשר לפתרון הבינה העסקית לפרוץ את הגבולות המקצועיים של המשתמשים הקיימים. שכבת ה- AI החדשה חשפה עולם חדש של תופעות עסקיות ומידע תומך החלטה שלא נודעו קודם לכן, דבר שהנגיש אותו גם להנהלה הבכירה וגם לרמות התפעולית בארגון, ללא תיווך מתמשך של אנליסטים ואנשים מערכות מידע.

פרויקטים שעשויים לעניין אותך

bottom of page