top of page
פתרונות אורבניים לתושבים ואזרחים זרים
עיריית תל אביב יפו

ציבורי

שלטון מקומי

פיתוח פתרונות אורבניים לשיפור איכות חיי התושבים המקומיים לצד מבקשי מקלט, בשכונת נווה שאנן בתל אביב. הפרויקט הוביל למגוון פעילויות מקומיות: מרכז ליזמות עירונית, שוק אוכל בינלאומי, מרכז אומנות ניסיונית כדי להפגיש בין אמנים מקומיים והקהילה, שיפוץ חזיתות של בתי השכונה, הכשרות שונות למבקשי המקלט ויוזמות רבות נוספות.

"זוג בא לראות את הדירה למכירה, אני אנסה לעודד אותם שהמצב בשכונה ישתפר. הלוואי שזה היה נכון ... ”(תושב השכונה)

האתגר

ניתוח ולמידה של הסביבה המורכבת והממשקים בין תושבים מקומיים למבקשי מקלט בשכונת נווה שאנן בתל אביב, במטרה ליצור פתרונות אורבניים לשיפור איכות החיים של שתי הקבוצות התושבים הללו.

הפרויקט

המערכת האקולוגית המורכבת של השכונה חייבה מחקר רגיש שנגע במגוון בעלי עניין ומרואיינים מהקבוצות בשכונה. המחקר כלל ראיונות, תצפיות במקומות שונים ובשעות שונות של היום, ביום ובלילה, כלי מחקר ייחודיים לתיעוד עצמי על ידי התושבים, השתתפות בפרלמנטים של תושבים שונים, השתתפות באירועים בקהילה ועוד. תובנות המחקר והפרסונות היו הבסיס למספר קבוצות חשיבה יחד עם נציגי העיריה, גופים מטפלים שונים והתושבים בהן נוצרה סביבת חשיבה משותפת על העתיד.

התוצאה

הפרויקט הוביל למגוון פעילויות מקומיות: מרכז ליזמות עירונית, שוק אוכל בינלאומי, מרכז אומנות ניסיונית כדי להפגיש בין אמנים מקומיים והקהילה, שיפוץ את החזיתות של בתי השכונה, הכשרות שונות למבקשי המקלט ויוזמות רבות אחרות.

פרויקטים שעשויים לעניין אותך

bottom of page