top of page
חוויית הלמידה העתידית לעובדי הבנק
בנק הפועלים

עסקי

פנים ארגוני

פיננסים

מהלך אסטרטגי במרכז הלמידה בבנק, לזיהוי צרכי הלמידה החדשים של עובדי הבנק ופיתוח תהליכי למידה עתידיים עבורם: יצירת קהילה לומדת ומלמדת, למידה שמגיעה עד לעובד בתכנים מותאמים לצורך. פיתוח התרחישים נעשה תוך מיקוד בתוכן לצד חוויית הלמידה האישית.

"אני מבלה שעה וחצי כל יום בשירות ההסעות של הבנק. אני משתמש בזמן הזה כדי להאזין לפודקאסטים - דבר שאין לי זמן לעשות בשאר היום ..."(עובד)

האתגר

יצירת פלטפורמות וחוויות למידה חדשות עבור עובדים תוך התחשבות בצרכים ובאינטרסים הייחודיים של העובדים במצבים בעבודה ומיקומים ארגוניים שונים בתוך הבנק.

הפרויקט

צוות המחקר של הפרויקט הורכב ממחלקת הלמידה של הבנק והם יצאו לערוך מחקר אתנוגרפי בתוך הבנק. הצוות ראיין וצפה בעובדים שונים, בתפקידים שונים ברחבי הבנק, בתחומים שונים, בשטח ובמטה.

התוצאה

המחקר הוביל להבנה מעמיקה על האופן בו העובדים חווים את קורסי ההכשרה הנוכחיים ופלטפורמות הלמידה של הבנק ומה הם מרגישים לגבי רמת האפקטיביות שלהם וההשפעה על חייהם המקצועיים.

הבנק קיבל תובנות עמוקות בנוגע לאסטרטגיית הלמידה הקיימת שלהם, כמו גם להבנת האופן שבו פרסונות שונות של עובדי הבנק ניגשות ומפעילות את פעילויות הלמידה. בסופו של דבר נוצרו, פותחו ונבדקו בבנק חמישה מושגי למידה מובילים. נושאי המושג העיקריים היו פלטפורמות למידה חברתית פנימית בין עובדים, פלטפורמות לעובדים 'לזרוח וללמד', הצטרפות לפרויקטים של מיזמים חוצי ארגון.

פרויקטים שעשויים לעניין אותך

bottom of page