top of page
הדור הבא של פתרונות לניהול משאבים
NICE Systems

עסקי

פנים ארגוני

טכנולוגיה

אפיון מערכת חדשה ובה מימשקי מידע וניהול חדשניים לבעלי התפקיד השונים בארגון, שלא קיבלו ערך ישיר מהמערכת עד עכשיו - מנהלי תפעול, שיווק ועוד. בנוסף על הפתרונות המקומיים, החברה ניצלה את תשתית הענן החדשה כדי ליצור אקוסיסטם גלובלי ללקוחותיהם, לאפשר מידע זמין ללקוחות לצורך תכנון מבצעי ושיווקי משלהם.

"השיווק הרג אותנו בקמפיינים שאנחנו צריכים לתמוך בהם מבחינה תפעולית. היינו צריכים לנתח נתונים פנימיים, מגמות ותנאים חיצוניים ולתכנן אלפי משמרות עובדים ללא זמן ... "(אנליסט החברה)

האתגר

חברה עולמית מובילה בפיתוח מערכות לניהול משאבי עבודה לארגונים הגדולים ביותר בעולם, בדגש על מוקדי שירות של עשרות אלפי נציגים. אחרי שנים של יציבות יחסית בשוק, הצטרפו שחקנים חדשים לתחום, שהתבססו על יכולות טכנולוגיות שהתפתחו בתקופה האחרונה, וטלטלו את התחום. הדבר שגרם לחברה לבחון בצורה מחודשת את צרכי הלקוח, את הפתרונות שהיא מציעה ואת הדרך זה היא יוצרת ערך ללקוח.

הפרויקט

המשתמשים העיקריים של החברה הם צוותים מקצועיים של מנהלים תפעוליים ואנליסטים. ביצענו למחקר מעמיק שעבר דרך המיפוי של האקוסיסטם של המשתמשים, האינטראקציות שלהם וזרם המידע שלהם עם בעלי עניין אחרים בארגון. הדבר נדרש כדי לבחון את צרכי והתנהגויות המשתמשים סביב המערכת. מצאנו שלאורך השנים, משתמשים ובעלי עניין יצרו מערך התנהגויות שענו על מגוון צרכים תפעוליים, אנליטיים ואינטראקטיביים שלא בהכרח נענו במסגרת הפתרונות הקיימים. המחקר הגלובלי איפשר לנו לחבר נקודות מבט גלובליות משותפות לצרכים מקומיים של הלקוחות ושל התעשיות השונות בהן הם פעילים.

התוצאה

הפרויקט יצר אב טיפוס של מערכת חדשה וזה מימשקי מידע וניהול חדשים לבעלי התפקיד השונים בארגון, שלא קיבלו ערך ישיר מהמערכת עד עכשיו - נציגי שירות, מנהלי תפעול, שיווק ועוד. המערכת יצרה מגוון שלם של הזדמנויות עסקיות לחברה. בנוסף על הפתרונות המקומיים, החברה ניצלה את תשתית הענן החדשה כדי ליצור אקוסיסטם גלובלי ללקוחותיהם, לאפשר מידע זמין ללקוחות לצורך תכנון מבצעי ושיווקי משלהם.

פרויקטים שעשויים לעניין אותך

bottom of page