top of page
הצעת ערך חדשה ליזמי עסקים קטנים
לאומיקארד

עסקי

עסקים קטנים

פיננסים

הצעת ערך עסקית חדשה לחלוטין, שפועלת דרך האינטרנט, שמאפשר רישום עסק ותחילת סליקת כרטיסי אשראי עוד ביום הרישום, ללא צורך בקשר עם איש מכירות. יצרנו חבילות מחיר קבוע, שהחליפו את מנגנוני התמחור המורכבים שהיוו חסם לבעל העסק. בנוסף פותחו הזדמנויות פעולה רבות נוספות לאורך מסע הקמת העסק, הרבה מעבר לנקודות המגע שהיו קיימות עד כה

האתגר

שוק כרטיסי האשראי לעסקים קטנים ובינוניים הוא שוק תחרותי במיוחד. התחרות בו נשענת בעיקר על מחירים ועמלות. בתוך קבוצה קטנה של שחקנים בתעשייה, חברת כרטיסי אשראי אחת רצתה לשנות את חוקי המשחק, ולעצב מחדש את הצעת הערך שלה למקימי עסקים חדשים באופן שיבדל אותם מול המתחרים.

הפרויקט

המחקר האתנוגרפי שערכנו ליווה יזמים עסקיים חדשים לאורך מסע הקמת העסק, מהנקודה המוקדמת ביותר, בה נולד הרעיון העסקי הראשוני שלהם, ועד לנקודה שבה העסק עשה את צעדיו הראשונים. גילינו שהמחיר היה אחד מהגורמים הפחות חשובים עבור היזם, מול גורמים אחרים שיוצרים הזדמנויות עסקיות. מצאנו נקודות עיוורות ולמדנו את השונות בין סוגי העסקים השונים ואת ההזדמנויות לחדשנות שיוצרים ההבדלים הללו עבור חברת כרטיסי האשראי.

התוצאה

הפתרונות שברו את תבנית השירות והמוצרים לקוחות העסקיים ויצרו הצעת ערך ייחודית ומבודלת. בין הפתרונות המרכזיים שפיתחנו היה מימשק אינטרנטי, שמאפשר ליזם העסק החדש לסלוק כרטיסי אשראי תוך מספר שעות ממועד הרישום, ללא צורך מימשק אנושי של איש מכירות. פתרון נוסף יצר חבילות שירות ותמחור קבוע, שהחליפו את נוסחאות התמחור המסובכות, שיצרו חסמים מיותרים בתהליך המכירה. לצד שני הפתרונות האלה, עיצבנו מגוון רחב של פתרונות, חלקם פנימיים, בתשתיות המידע ומוקד השירות וחלקם במימשק הישיר עם הלקוחות.

פרויקטים שעשויים לעניין אותך

bottom of page